תקנון

לצורך הצטרפות כלקוח את/אתה מצהירים כי קראתם את התקנון וכל פרטיו, הבנתם אותו, והסכמתם עם כל תנאיו ולכל האמור בו והנכם מקבלים את התקנון באופן מלא. להלן הרשימה החלקית מתוך התקנון של קלאב פור יו:

“קלאב 4 יו” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו/או את כללי ההצטרפות וההשתתפות במועדון המנויים מעת לעת. תקנון זה והתנאים המפורטים בו, מבטלים את האמור בתקנונים קודמים של החברה. בתקנון זה תהיה בכל מונח המשמעות שניתנה לו בסעיף זה:

“מנוי” או “לקוח”: מי שמסר את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות המופיע באתר או בכל צורה אחרת ושילם דמי מנוי, וקיבל אישור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני שמסר או בכל דרך אחרת, לפיה פרטיו נקלטו ואמצעי התשלום שלו אושר וכי הוא מנוי רשמי.

קלאב פור יו - זכייה בלוטו

קלאב פור יו – זכייה בלוטו

“מנוי לוטו “קלאב 4 יו””: מנוי/לקוח המשתתף בהגרלת הלוטו של מפעל הפיס, כמנוי לוטו יחיד ו/או יחד עם שותפות בטורי המנויים בקבוצה. “מספר המנוי”: כל מנוי יקבל מספר מנוי על ידי “קלאב 4 יו”. “טור”: קוביה אחת, בת 6 מספרים בלבד בטופס המשתתף בהגרלות מפעל הפיס.

“ההגרלות”: הגרלות הלוטו הרגילות שתערכנה על-ידי מפעל הפיס, על-פי תוכניותיו ומועדיו שיקבעו על ידי מפעל הפיס, בעת שתקנון זה יהיה בתוקף. “טופס”: הטופס המונפק ומופק על-ידי מפעל הפיס, לפי כלליו של מפעל הפיס ולצורך השתתפות בהגרלת הלוטו הרגילות של מפעל הפיס.

“תוכנה”:תוכנה אשר פותחה עבור החברה ,למטרות החברה, והיא שייכת לחברה ומהווה חלק בלתי נפרד מרכושה וסודותיה של החברה ,ועל כן חלים על התוכנה כל הדינים המגנים על סודות מסחריים ועל זכויות יוצרים ועל כל קניין רוחני מכל סוג ומין. “חודש ו/או חודש מנוי: 8 הגרלות לוטו רגילות של מפעל הפיס.

תקנון
4 (80%) 12 votes