מסלולים

זכייה וחלוקת הפרסים לאחר ניכוי המס על ידי רשויות המס מתחלקים לשני מסלולים לפי סוג המנוי שנרכש ע"י הלקוח, כדלקמן: מסלול ראשון- הלקוח משתתף ב- 3 שיטות שיטה ראשונה- טור אחד- הלקוח מקבל %29 מסך הזכייה בקובייה האישית לאחר חלוקת %49 מסכומי הזכייה לטובת "קלאב 4 יו".

שיטה שנייה-7 טורים- הלקוח מתחלק בזכייה בין 7 השותפים שווה בשווה לאחר חלוקת %49 מסכומי הזכייה לטובת "קלאב 4 יו". שיטה שלישית- 29 טורים- הלקוח מתחלק בזכייה בין 269 שותפים שווה בשווה לאחר חלוקת %49 מסכומי הזכייה לטובת "קלאב 4 יו". מסלול שני- המנוי משתתף בשיטה ראשונה ובשיטה השלישית בלבד, כמפורט לעיל בסעיף זה.

יובהר, כי מקום אשר מספר השותפים בשיטה השניה או השלישית יהיה בחסר, בכל הגרלה שהיא, מתחייבת קלאב פור יו לרכוש בעצמה את מלוא הטורים החסרים עד להשלמת מספר המשתפים הדרוש. במקרה זה, תהא קלאב פור יו גם שותפה לרווחים.

קלאב פור יו

קלאב פור יו

מסלולים
אהבת? דרג!